Nevyzpytatelné záplavy ani povodně se odhadnout nedají. Můžete si je však pojistit.

Každý rok nachystá příroda pojišťovnám v souvislosti s živly překvapení. Sníh už teď několik měsíců v nížinách neuvidíme, ale ve hře zůstávají vichřice, přívalové deště, v létě krupobití a během celého roku i lokální záplavy. Někdy si živly vybírají oddychový čas, většinou ale o sobě dávají nečekaně vědět. Majetkové pojištění od Allianz naštěstí všechny rozmary přírody kryje a tato pojišťovna dokonce ani nerozlišuje mezi pověstným slovíčkařením u pojmů záplava a povodeň.

Podívejme se do nedaleké historie. „S nízkými čísly u povodní a záplav souvisí i pokles škodných událostí zapříčiněných přímým působením atmosférických srážek, které poklesly téměř o polovinu,“ psali jsme v textu o kalamitách zkraje roku 2016. O rok později už bylo všechno jinak. „Jarní záplavy roku 2017, které zahrnují pouze období od začátku března do konce dubna, měly za následek jenom v Moravskoslezském kraji 31 škod za které klienti od Allianz dostali zaplaceno přes 668 tisíc korun,“ říká analytička Allianz pojišťovny Martina Červenková. „Za stejnou dobu jsme v České republice evidovali kvůli příčině záplava/povodeň celkem 48 pojistných událostí. O rok dříve a později už šlo jenom o jednotky případů,“ dodává Červenková.

Někdy si příroda vybere delší pauzu, jindy si zařádí třeba zrovna v rámci záplav hned dvakrát během pouhých čtrnácti dnů. Stalo se to na Moravě v roce 2010 i v Čechách o tři roky později. Bouřky a přívalové deště způsobily pojistné události i v objektech, které už byly o pár dnů dříve vodou zdevastovány. Klienti Allianz však měli štěstí v neštěstí, protože jim pojišťovna jejich pojistné události likvidovala jako dva samostatné případy. Přestože nelze zaplatit jednu škodu dvakrát, pokud nová záplava původní škody zvětšila a poškodila už opravené části nemovitostí nebo zničila předměty, které si lidé museli nutně pořídit nově, mohli ji nahlásit jako novou pojistnou událost.

Současné pojištění od Allianz kryje jak škody po povodni, tak i po záplavě. Jaký je mezi těmito pojmy rozdíl?

Povodní se rozumí zaplavení větších či menších územních celků vodou, která se vylila z břehů vodních toků nebo nádrží nebo tyto břehy či hráze protrhla a nebo byla způsobena náhlým a neočekávaným zmenšením průtočného profilu toku.

Záplavou se rozumí zaplavení pozemku, na kterém se nachází pojištěná věc, proudící nebo stojící vodou i z jiných příčin než z důvodu povodně. Zaplavená místa tak nemusí být nutně v blízkosti vodního toku – například voda přiteče ze svahů.

zdroj: www.allianz.cz