Pojištění vašeho auta nemusí být drahé, ale mělo by být účinné

Podzim je tradičně obdobím s velkým počtem dopravních nehod. Příčiny jsou nasnadě – změny povětrnostních podmínek a zhoršená viditelnost, ale také srážky s lesní zvěří. Zmírnit jejich finanční následky lze správně zvoleným pojištěním. Tak, aby nebylo zbytečně drahé a zároveň bylo účinné.

Zvolte vhodné finanční limity

Z vašeho povinného ručení jsou hrazeny škody, které na silnici příp. způsobíte svým vozem ostatním řidičům. Minimální limity pojistného plnění jsou podle zákona nastaveny na 35 mil. Kč, a to jak u škod na majetku, tak na zdraví. Rozhodně je však dobré zvážit sjednání některé z variant povinného ručení s vyšším limitem.

Nový občanský zákoník, který zrušil posuzování škod podle tabulek, totiž může občas překvapit výší odškodného.

Nezapomeňte pojistku aktualizovat

Pokud máte sjednané havarijní pojištění, je třeba ho pravidelně aktualizovat. Používáním auta dochází k jeho opotřebování, a tím i k postupnému snižování jeho hodnoty. Je tudíž zbytečné platit stále stejnou částku jako v době, když byl váš vůz nový. Pojišťovna v případě poškození vozu vypočítává vyplacenou částku z jeho aktuální hodnoty. Jaká asi je, můžete zjistit např. podle cen stejných modelů v autobazarech.

Některá havarijní pojištění sice umožňují sjednat ještě připojištění GAP, kdy je cena nového či zánovního vozu pro potřeby pojistného plnění stejná po dobu tří let. Po uplynutí této doby však ztrácí GAP na významu.

Sledujte nové akční nabídky

Pojistný trh se hemží různými akčními nabídkami pojišťoven, které se snaží nalákat co nejvíc klientů. Vyplatí se proto zajímat se o tyto akce, díky nimž můžete získat zajímavé slevy či připojištění v ceně základního balíčku.

Ale pozor: pojišťovnu můžete změnit jen jednou za rok. Abyste smlouvu u svého povinného ručení stihli řádně ukončit, musíte pojišťovně podat výpověď nejpozději šest týdnů před tzv. výročím, které najdete na své zelené kartě. Počátek nové smlouvy musí termínově navazovat na ukončení staré. Vozidlo bez povinného ručení na silnici nesmí.

Allianz má možnost odloženého počátku pojištění, tak odpadá vaše starost o navázání dle ukončení staré smlouvy.

Zlevněte svou pojistku bonusy za jízdu bez nehod

Všem řidičům, kteří jezdí bez nehod, rostou jak u povinného ručení, tak u havarijního pojištění tzv. bonusy, resp. slevy z pojistného. Můžete tak ušetřit 50 až 60 procent z ceny pojistky.

Porovnávejte tedy nabídky pojištění i podle výše bonusů a doby bez nehody nutné pro jejich získání. U drobných poškození vozu je leckdy výhodnější nelpět na plnění z havarijní pojistky, abyste se nepřipravili o slevu z pojistného.

Allianz dovede sloučit bonusy také v rámci právnických osob a fytických, pokud jsou splněny určité požadavky.

Připojistěte se proti střetu se zvěří

Pokud máte u svého vozidla sjednáno havarijní pojištění či připojištění k povinnému ručení, likviduje následky střetu se zvěří pojišťovna. Když ale pojištěni nejste, náklady na opravu vozu budete muset uhradit vy. V případě srážky s hospodářským či domácím zvířetem lze zaplacení škody vymáhat na majiteli zvířete, který nezajistil, aby neohrožovalo dopravu.

Allianz má rozšířenou část připojištění srážka se zvěří a to jak zvěř, tak i zvířata oproti konkurenci

Ani připojištění čelního skla není zbytečné

Než uzavřete připojištění skel, především toho čelního, ověřte si, kolik bude příp. výměna vašeho zničeného skla stát, a přizpůsobte tomu výši pojistného krytí, abyste nemuseli doplácet ze svého.