Nový cestovní pas? Kam pro něj a kolik to bude stát

Zjistíte-li týden před dovolenou, že nemáte platný cestovní pas, není ještě vše ztraceno, ale připlatíte si za něj. Jeho vyřízení ve zkrácené lhůtě 6 dnů je totiž mnohonásobně dražší, než když se spokojíte s obvyklou 30denní lhůtou.

Pokud plánujete cestu do některého ze států EU nebo na území států Schengenského prostoru, vystačíte si při překročení hranic pouze s platným občanským průkazem v odpovídajícím formátu. Na ten je nyní možné vycestovat také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Týká se to i dětí. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let. Chystáte-li se mimo tento prostor, „občanka“ vám stačit nebude. Bez cestovního, diplomatického či služebního pasu nebo cestovního průkazu (průkaz má územní a časovou platnost omezenou účelem cesty a vydává se pouze v odůvodněných případech, např. při ztrátě pasu) se neobejdete.

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji

Od roku 2016 už není možné vydávat pasy bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji. Vydává se jen plnohodnotný pas ve lhůtě 30 dnů (popř. ve lhůtě 120 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí), který disponuje strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji. Pokud je žadateli méně než 15 let, má tento pas dobu platnosti 5 let. Občanům starším 15 let se vydává s dobou platnosti na 10 let. Dobu jeho platnosti nelze prodloužit.

Poplatky za vydání pasu

Za vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat se platí správní poplatek ve výši 600 Kč, v případě občanů mladších 15 let pak 100 Kč. Ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dní zaplatíte za vydání pasu 4000 Kč, resp. 2000 Kč u občanů do 15 let. Uvedené poplatky se platí při podání žádosti.

kdo o cestovní pas žádávydání do 30 dnůvydání do 6 dnů

občané starší 15 let


600 Kč


4000 Kč

děti do 15 let100 Kč2000 Kč

Kdo a za jakých podmínek může požádat o vydání pasu

O vydání cestovního pasu může požádat občan starší 15 let, ale do doby zletilosti (do 18 let), musí k žádosti přiložit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Podpis lze ověřit u orgánu, u něhož se podává žádost. Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce. Další alternativy, kdo a za jakých podmínek může o pas žádat, uvádí na svém webu Ministerstvo vnitra ČR v sekci Cestovní doklady.

Víte, kde o pas požádat?

Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se podává v České republice u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22. V zahraničí se žádost podává u zastupitelského úřadu České republiky, což neplatí u cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů.

Cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan podal žádost o jeho vydání, nebo u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti. Naproti tomu pas vydaný ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů lze převzít pouze tam, kde jste o něj žádali.

Jak je to s žádostí, fotografií nebo otisky prstů

Žádost se nepodává na úředním tiskopisu, občan u příslušného úřadu pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu, např. občanský průkaz. Výčet dalších event. dokladů, které může být třeba předložit u žádosti, je uveden na stránkách Ministerstva vnitra ČR v sekci Cestovní doklady.

Nepřikládá se fotografie, fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti, proto se občan k němu musí osobně dostavit. Údaje v předložených dokladech se ověří v informačním systému evidence obyvatel. Jestliže se ověří správnost těchto údajů a není-li důvod pro odepření vydání cestovního pasu, pořídí se biometrické údaje, to znamená fotografie a otisky prstů rukou občanů starších 12 let. Po pořízení biometrických údajů se žádost vytiskne a předloží občanovi k podpisu. Podpis se poté digitalizuje a přenese do cestovního pasu. Dalším podpisem občan, popřípadě jeho zákonný zástupce, potvrdí správnost a úplnost žádosti, dá souhlas ke zpracování biometrických údajů do nosiče dat cestovního pasu a potvrdí, že byl informován o vedení biometrických údajů po dobu 60 dnů od předání vyrobeného cestovního pasu výrobcem Ministerstvu vnitra v informačním systému cestovních dokladů. Podání žádosti je ukončeno elektronickým odesláním dat do centra za účelem jejich dalšího zpracování při výrobě cestovního pasu.

Před cestou je důležitý platný pas, ale také cestovní pojjištění

Spočítej si, klidně i na letišti