Domy a byty zdražují, dejte pozor na podpojištění!

Ceny nemovitostí na českém realitním trhu už delší dobu rostou. A s nimi i hodnota majetku vlastníků. To je pro ně příznivé, ale představuje i značné riziko, které si mnozí dostatečně neuvědomují. Jejich byty či domy totiž mohou být tzv. podpojištěny, a v případě škody jim pak pojišťovny mohou krátit pojistné plnění.

Přitom ceny objektů k bydlení se v posledních letech výrazně zvýšily prakticky po celé republice, především však ve větších městech, kde vrostly až o desítky procent. Mnohé pojistné smlouvy ale odrážejí situaci před několika roky, a nemovitosti nemusejí být proto dostatečně chráněny před následky nepříznivých událostí.

Pokud by došlo ke škodě na nemovitosti, nebo dokonce k jejímu totálnímu zničení, nemusela by finanční náhrada od pojišťovny dostačovat na odstranění následků nebo na pořízení jiné nemovitosti.

Pro názornost uveďme, že když si před několika lety majitel pořídil za tři miliony korun byt a na tuto částku ho i pojistil (tzv. pojistná částka), pak zrekonstruoval, a navíc ceny nemovitostí rostly, má v současné době dvojnásobnou hodnotu, tedy šest milionů korun (tzv. pojistná hodnota). Sjednaná pojistná částka je tudíž proti aktuální pojistné hodnotě poloviční. 

Kdyby na nemovitosti došlo např. ke škodě ve výši dvou milionů korun (tedy v třetinové částce vůči skutečné hodnotě nemovitosti), pojišťovna by majiteli vyplatila pojistné plnění pouze ve výši jednoho milionu korun (v třetinové výši vůči pojistné částce). Majiteli by tak vznikla finanční ztráta ve výši jednoho milionu korun.

Spočítej si

Podpojištění je problém hlavně u velkých škod

S tzv. podpojištěním, kdy je nemovitost pojištěna na nižší částku, než je její skutečná hodnota, se pojišťovny setkávají už dlouhé roky. Podle některých údajů se to týká každé páté nahlášené velké škody. Mnoho lidí totiž žije v přesvědčení, že jednou uzavřenou majetkovou smlouvu už není třeba měnit. Přitom je pravděpodobné, že v průběhu trvání pojistné smlouvy může dojít ke zvýšení hodnoty majetku nad úroveň, která byla v době jejího uzavření. Dodejme, že u malých škod se podpojištění neřeší.

Je také dobré ujasnit si pojmy

Pojistnou hodnotou

se rozumí velikost možné nejvyšší majetkové újmy, kterou by mohla pojistná událost způsobit při tzv. totální škodě, kdy dojde ke zničení celé nemovitosti.

Pojistná částka

představuje nejvyšší dohodnuté pojistné plnění z pojistné události. Pojistnou částku si určují sami majitelé nemovitostí a nesou za ni odpovědnost, stejně tak za udržování její správné výše během trvání pojištění.

Podpojištění

je situace, kdy je pojistná částka nižší než pojistná hodnota. Pojišťovna sníží pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku. Podpojištění a s tím související krácení plnění pojišťovny nenastává vždy. Podle podmínek konkrétní pojistky musí být rozdíl mezi těmito částkami vyšší o 15 až 20 procent. Existuje také několik pojistek, kde se daná pojišťovna práva krácení plnění z titulu podpojištění vzdává, resp. podpojištění nevzniká.

Pojistné smlouvy pravidelně aktualizujte

Pojišťovny se snaží podpojištění majetku předcházet už při uzavírání pojistných smluv. Např. provádějí orientační výpočet tzv. minimální pojistné hodnoty budovy. Vypočtená částka má informativní charakter a slouží jako spodní hranice pro stanovení pojistné částky. Klient pak má možnost zvolit indexaci, automatickou aktualizaci pojistné částky a pojistitel garantuje, že případné podpojištění neuplatní. 

Hlavní zodpovědnost za svůj majetek však nese majitel nemovitosti. Při stanovení pojistné částky by kromě uvedení správných rozměrů budovy neměl zapomenout také na případné nadstandardní prvky (např. výtah, tepelné čerpadlo nebo fotovoltaické články na střeše), které cenu nemovitosti zvyšují. Svou smlouvu by měl pravidelně aktualizovat, zejména v souvislosti s většími zásahy, rekonstrukcemi a vylepšením, minimálně však jednou za čtyři až pět let.

Spočítej si