565 usmrcených osob! Bilance roku 2018 na silnicích ČR

Filosof Josef Šmajs pokládá automobilismus za zbraň hromadného ničení 21. století. Jeho názor má samozřejmě širší konsekvence, ale potvrzuje ho i počet obětí. Na silnicích celého světa totiž každoročně zemře neuvěřitelných asi 1 250 00 tisíc lidí. V EU je to „jen“ asi 25 000 – ve srovnání s rokem 2001 jde o necelou polovinu, ale v posledních letech dochází opět k růstu počtu usmrcených.

Že v této oblasti nikdo není prorokem, dokazují i čerstvé údaje Policie ČR. Tahle statistika patří k nejsmutnějším. Nemáme válku, ani hladomor, přesto každý rok přijdeme o spoustu obyvatel, kteří nedojedou z práce nebo na chatu. A velmi často zcela zbytečně. Velkým problémem je to, že se intenzita dopravy stále zvyšuje a nejzranitelnější účastníci provozu, mezi které patří i ti nejmenší, jsou tak častěji vystaveni rizikovým situacím. Zatímco v roce 2017 na našich silnicích zemřelo 502 lidí (o 43 méně než v roce předchozím a nejméně od roku 1961), loni se počet obětí dopravních nehod opět zvýšil, a sice o 63 na celkem 565 osob. Fatální byl rok 2018 pro motocyklisty (usmrceno 86, meziročně o 26 víc) a nepříznivá je i bilance chodců (usmrceno 113, meziročně o 12 víc).

Smutná neděle před Štědrým dnem

Ačkoli Vánoce považujeme za čas klidu a míru, ty loňské byly spíš tragické. V neděli 23. 12. 2018 bylo v dopravě usmrceno 5 osob, nejvíc za celý prosinec. Dvě při srážce sanitky s osobním vozidlem na Bruntálsku, další dvě při střetu s pevnou překážkou – řidička na Svitavsku po nárazu auta do stromu a muž u Semil po nárazu do betonové propusti. V Brně srazilo osobní auto muže, který podlehl následkům zranění při převozu do nemocnice. Loňský prosinec přinesl také hodně těžkých a lehkých zranění.

Příčiny se stále opakují

Příčiny dopravních nehod bývají různé, ale dvě z nich jsou nejfrekventovanější: nepřiměřená rychlost (nejčastější dopravní přestupek) a nedostatečná pozornost (příčina každé 5. dopravní nehody) jak řidičů, tak také chodců a cyklistů. Víc než v minulosti se na přestupcích podílí používání telefonů a podobných zařízení za jízdy.

Ve spolupráci s Českou asociací pojišťoven bude proto i letos pokračovat kampaň společnosti BESIP „Nepozornost zabíjí“, jež varuje před používáním telefonu za volantem, ale také apeluje na chodce, aby se nechovali jako „smombies“ a nezírali do mobilu při pohybu v dopravním provozu. Další kampaň se bude věnovat dodržování bezpečné vzdálenosti, což je podle průzkumů problém nejméně třetiny českých řidičů, který v kombinaci s nepozorností a nepřiměřenou rychlostí tvoří kritický faktor řady tragických nehod.

Příliš mnoho českých motoristů stále jezdí agresivně a považuje takové chování za normální. Dokud se jejich přístup nezmění, jen stěží se podaří počet a následky nehod i jejich smutnou bilanci zmírnit.